A-gruppen, Norges største og eldste innkjøpsorgan for forhandlere.

A-gruppen er i dag Norges største og eldste frittstående innkjøpsorgan for forhandlere i kontor og databransjen. A-gruppen ble etablert i 1986 og er i dag representert på 33 steder i Norge med en omsetning på MNOK 450.

A-gruppen sin målsetning er å arbeide på vegne av gruppens medlemmer og sammen med våre leverandører om profesjonell markedsføring, rammeavtaler og partikjøp. Samtidig skal vi sikre og bearbeide fremtidens innkjøpskanaler for leveringer med riktige priser og de beste betingelser. Volum har blitt et mantra i vår bransje og de fleste forhandlere klarer ikke alene å ta ut store nok volum

Alle aktiviteter som blir tilbudt av A-gruppen er av frivillig karakter for medlemmene.

Det betyr at medlemmer kan plukke de fordeler som passer for den enkeltes bedrift, da dette kan variere i de forskjellige distrikter.

Vi tror at fremtiden bringer utfordringer som i dag kan virke som en selvfølge for oss forhandlere. Produktets vei slik vi har kjent dette er endret. Produsentene/distributører har etablert egne webber mot sluttkunder i noen tilfeller i egne selskaper, for å sikre salget av sine produkter.

Ønsker du å være med i et felleskap som kan gi deg de beste betingelser i markedet, tilgang på profesjonellmarkedsføring og sikre deg tilgang på ønskede produkter i fremtiden, kan dette være den mulighet din bedrift bør se nærmere på.

Ta kontakt for en uforbindtlig prat med:

A-gruppen
Postboks 96
3602 Kongsberg

Kontaktperson:
Audun Johnsen
Telefon : 32 29 98 85
Mobil : 970 20 225
a-gruppen@a-gruppen.no